Ο ΣΕΓ απέκτησε Νέα Ιστοσελίδα!

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών εγκαινιάζει σήμερα την νέα του Ιστοσελίδα όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα τελευταία νέα του κλάδου γούνας, τις δραστηριότητες του, καθώς και την έκθεση που διοργανώνει κάθε χρόνο στην Αθήνα “Fur Excellence in Athens”.

Fur Excellence in Athens | International Fur Fair

2013 年 FEA 希腊青年设计师研讨会

FEA 期间为裘皮商和设计师举行多场讲习班。参加者获得关于最新裘皮技术的信息。最重要的是,他们学会倾听他们的内心,自由想象,并相应地创作他们的作品。

“爱上苹果”是 2013 年“杰出裘皮,出自雅典”展期间由皇家艺术学院教授和 NAFA 工作室创意总监 Vasili Kardasi 组织的讲习班的主题。“讲习班的目的在于唤醒、鼓舞、启发和允许我们的创造性思维发现联系的乐趣。以最简单的方式!然而,简单几乎不可能实现。当有人做到时,那种感觉就像在飞翔。”

Greek Young Designers Seminar FEA 2013Greek Young Designers Seminar FEA 2013 3Greek Young Designers Seminar FEA 2013 2

Семинар молодых греческих дизайнеров, «Fur Excellence in Athens» 2013

На ярмарке «Fur Excellence in Athens» 2013 для скорняков и дизайнеров было проведено несколько мастер-классов.  Участников познакомили с новейшими технологическими приемами мехового производства.  Но самое главное, они учились слушать свое сердце, свободно мыслить и создавать свои творения. «Любовь яблока» – такова тема мастер-класса прошлого года, который был организован в ходе ярмарки «Совершенство меха в Афинах» 2013 профессором Королевского колледжа искусств, творческим создателем студии NAFA, Василисом Кардасисом. «Целью мастер-класса было пробудить, стимулировать, вдохновить и позволить нашим творческим умам открыть для себя удовольствие соединения.  Простейшим образом!  Тем не менее, простоты практически невозможно достичь. Но когда, наконец, она достигается, это можно сравнить с полетом».

Greek Young Designers Seminar FEA 2013Greek Young Designers Seminar FEA 2013 3Greek Young Designers Seminar FEA 2013 2

Σεμινάρια Νέων Σχεδιαστών στη FEA 2013.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης FEA πραγματοποιούνται διάφορα σεμινάρια για γουνοποιούς και σχεδιαστές όπου ενημερώνονται για τις τελευταίες τεχνικές της γούνας.  Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μαθαίνουν ν’ ακούν την καρδιά τους, να σκέφτονται ελεύθερα ώστε ανάλογα να δημιουργούν τις δικές τους δημιουργίες.
‘Αγάπη για το Μήλο’ ήταν το θέμα του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διοργάνωσης της διεθνούς έκθεσης γούνας ‘Fur Excellence in Athens’ το 2013 από τον καθηγητή του Βασιλικού Κολλεγίου Τέχνης του Λονδίνου και καλλιτεχνικού διευθυντή του στούντιο NAFA,  κ. Βασίλη Καρδάση.  «Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν να αφυπνίσει, ενεργοποιήσει, εμπνεύσει τους συμμετέχοντες και να επιτρέψει τα δημιουργικά τους μυαλά να ανακαλύψουν την ευχαρίστηση της σύνδεσης.  Με τον πιο απλό τρόπο!   Η απλότητα είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί όταν όμως συμβεί, το αίσθημα είναι σαν να πετάς!

Greek Young Designers Seminar FEA 2013Greek Young Designers Seminar FEA 2013 3Greek Young Designers Seminar FEA 2013 2

Greek Young Designers Seminar FEA 2013

Several workshops are held during FEA for Furriers and Designers.  Participants are being informed about the latest fur techniques.  Most importantly they learn to listen to their hearts, think freely and create their creations accordingly.
‘Love of the Apple’ was the theme of last year workshop that was organized during Fur Excellence in Athens 2013 by professor of Royal College of Art, creative director of NAFA studio, Vasili Kardasi.  “The purpose of the workshop was to awaken, stimulate, inspire, and to allow our creative minds to discover the pleasure of connection.  In the simplest way!  However, simplicity is almost impossible to achieve. But when one does, it is like flying.”
Greek Young Designers Seminar FEA 2013Greek Young Designers Seminar FEA 2013 3Greek Young Designers Seminar FEA 2013 2